Skip to content

Potentialen för digitalisering baserad på molnlösningar

Europeiska unionens länder gradvis integrerar digital teknik. Naturligtvis varierar digitaliseringsnivån för enskilda medlemsstater, men totalt sett ökar den. På tal om digitalisering bör man nämna molnteknik som möjliggör datainsamling och bearbetning utan att behöva installera någon programvara.

Damian Przybył, chef för Digital Advisory-avdelningen på Cloudity, kommer att prata om potentialen i molnteknologier och processen att implementera digitala lösningar i företag.

Vilka effekter av implementeringar kan företag förvänta sig?

Vi vet att potentialen för digitalisering är enorm. Konsultföretaget Capgemini presenterar i en av sina publikationer exemplet med Monzo-banken, som är verksam i Storbritannien, som ”har över en halv miljon kunder, skapades från grunden på molnet (…) och dess verksamhet stöds av bara fem anställda.”

Naturligtvis är frågan om fördelar som ett företag kan generera mycket individuell och beror på nivån på den tekniska utvecklingen och flexibiliteten i organisationen när det gäller att införa förändringar.

Hur stöder Cloudity företag i digitaliseringsprocessen?

Först och främst vill vi vara säkra på att framtida lösningar maximerar affärseffekten och uppnår de mål som kunden har satt för sig själv. Därför lär vi oss i första steget kundens affärsmodell för att bäst förstå vilka behov som finns och de utmaningar som kunden möter  dagligen.

I det andra steget spelar vi bokstavligen rollen som våra kunders anställda, och med hjälp av den skapade lösningsprototypen simulerar vi utförandet av vardagliga aktiviteter med moderna verktyg. När den slutliga visionen förfinas designar och implementerar vi mållösningen. När implementeringen är klar stöder vi klienten i förändringshanteringsprocessen i organisationen för att säkerställa att de anställda använder den fulla potentialen i de implementerade lösningarna.

Vilka företag implementerar dina lösningar?

På Cloudity har vi genomfört över 480 implementeringar för kunder från 26 länder. Vi stöder både företag som letar efter ett sätt att öka omfattningen av sin verksamhet, liksom de som vill förbättra den nuvarande verksamhetsmodellen. Lösningen har inga gränser för den omfattning eller bransch som företaget verkar i.

Till exempel – vi har slutfört ett projekt för att optimera verksamheten för ett polskt flygbolag med en flotta på över 300 fordon i 28 länder. Ett annat exempel skulle vara ett internationellt antivirusprogramvaruföretag där vi tillhandahöll en lösning för att stödja offertprocessen.

Vad menas med ”molnteknik”?

Molnlösningar, förutom sådana frågor som artificiell intelligens, Internet of Things eller Blockchain, är teknik som utgör den fjärde industriella revolutionen. Användarna förses med IT-lösningar, dvs. CRM, kampanjmotorer, klientportaler eller webbaserade affärsapplikationer, utan att behöva installera dyra lösningar som kräver en infrastrukturbas. Lösningarna kan användas i praktiskt taget alla delar av företagets verksamhet – försäljning, marknadsföring och verksamhet.

Varför ska företag vara intresserade av molnteknik?

Först och främst gör dessa lösningar det möjligt för organisationen att kontinuerligt utveckla sina aktiviteter, samtidigt som de minimerar ansträngningarna i samband med implementeringen av affärskoncept. Med hänsyn till takten i förändringar på marknaden är snabba och effektiva implementeringar (time-to-market) grunden för att bygga en konkurrensfördel. Utmaningen är att hålla jämna steg med förändringen och samtidigt behålla kontinuiteten i aktiviteterna.

Ett annat argument är minskningen av IT-infrastrukturkostnaderna. Tack vare digitaliseringen behöver företaget inte utveckla och underhålla en dyr infrastruktur som stöder ett ökande antal system, applikationer och gränssnitt. I gengäld sker avveckling i en licensmodell som kan formas flexibelt efter nuvarande behov.

Borde bara IT-specialister vara intresserade av molnteknik?

Huvudidén bakom den levererade lösningen är att stödja affärsutveckling. Därför är det affärsenheterna som är störst mottagare av sådana implementeringar.

Ur synpunkten för personer som hanterar IT-området, förutom aspekten att inte behöva utveckla infrastruktur, får organisationen ett flexibelt verktyg för att hantera affärsprocesser. På grund av att systemkonfigurationen sker på den sida av administratören som förstår verksamheten, införs ändringar snabbt och i enlighet med affärsbehovet.

Vi nämnde att digitalisering inte bara handlar om molnteknik. Vilka teknologier implementerar Cloudity?

På Cloudity stöder vi en omfattande digitaliseringsprocess som inkluderar modern teknik som molnlösningar, artificiell intelligens, maskininlärning, Internet of Things, Business Intelligence, och datavetenskap. Våra tjänster innebär att man kombinerar enskilda tekniker för att ge kunden bästa möjliga lösning.

Om företaget överväger att implementera ny teknik…

…då uppmanar jag dig att kontakta Cloudity. Under mötet presenterar vi exempel på implementerade lösningar och tillsammans kommer vi att uppskatta vilka områden i ett visst företag som har störst potential för digitalisering.

Dessutom inbjuder jag dig till evenemang organiserade av Cloudity – diskussionspaneler eller konferenser, där vi fokuserar på utmaningar som är specifika för enskilda branscher och sektorer. Jag uppmuntrar dig att bekanta dig med vårt erbjudande!

Intervju genomförd av Justyna Jezierska

Vi rekommenderar dig även att följa oss på LinkedIn.

Lämna en kommentar

LinkedIn
Facebook