Skip to content

Procurement för Salesforce: Försäljning och inköpssamarbete

Samarbete mellan upphandling (procurement) och försäljningsavdelningar i organisationer är ofta väldigt svårt. Dessa två avdelningar bör arbeta nära varandra för företagets bästa, och ändå missförstånd och konflikter kan uppstå som förhindrar detta.  Upphandling för Salesforce – en lösning som är skapad av Cloudity som äntligen låter försäljnings- och inköpsavdelningar samarbeta som de borde.

“Som någon som har arbetat i många år inom försäljning men nyligen har fokuserat på upphandlings sektorn, ser jag många problem som orsakar onödiga komplikationer. Även om försäljning och marknadsföring är relaterade med varandra, så stämmer inte överens deras mål helt.  Ofta har de också olika förväntningar gentemot inköpsavdelningen” – säger Nancy Clinton, författare från Spend Matters UK / Europe.

Försäljningen drivs enbart av affärskrav och timing, kundtryck och försäljningsmål. Att stänga ett kontrakt kräver en enorm arbetstakt, hög effektivitet och snabba reaktioner. Faktum är att ingen annan avdelning i företaget fungerar på det här sättet. Arbetets natur är annorlunda – inköpsteamets metodiska, försiktiga och ibland långsamma handlingar orsakar kollisioner med företagets mer dynamiska avdelningar.

Perspektivet för båda delar av organisationen är annorlunda (försäljningen är intresserad av att utföra ett kontrakt här och nu och upphandling ska hålla organisationen i en överskådlig framtid) – så det händer ofta att man kan inte svara på efterfrågan i en tid som skulle tillfredsställa en rusande säljare.

Låt oss samarbeta med upphandling för Salesforce!

Samarbete mellan försäljning och leveransavdelningen om är avgörande när det gäller omfattande B2B-tjänster som stöds av en komplex leveranskedja (till exempel IT-outsourcing, omfattande erbjudanden eller produktion under en specifik order). En grundlig förståelse av varandras behov är nödvändig för att sammanföra alla delar av erbjudandet och säkerställa korrekt prissättning, vinst för företaget, leveranstider och rätt kvalitet på den levererade produkten.

Att förstå kundens behov är viktigt

Direktkontakt är det som gör det möjligt för inköpsavdelningar att bättre förstå kundernas behov. Accelererande kommunikation och informationsflöde mellan team är de grundläggande metoderna för att bekämpa konflikter mellan inköp och försäljningsavdelningar. Att möta dessa utmaningar kan bli enklare med Procurement för Salesforce. Tack vare detta verktyg kan inköpsavdelningen fortlöpande spåra försäljningsplaner, vilket hjälper till med lagerplanering. Å andra sidan, inklusive inköp i Salesforce, tillåter försäljningsavdelningar att se specifikationer och lager, samt återkoppling och reklamationer från leverantörer.

Fördelarna med samarbete är ömsesidiga.Försäljningsvinster som gör det lättare att hantera marginaler, analysera kundinformation och till och med engagera sig i R&D. Köpare å andra sidan förbättrar planeringsfunktionerna – produktion, beställning och kostnad samtidigt som de förkortar försörjningskedjan..

Kontakta oss gärna om du vill prata om implementeringen av upphandling för Salesforce i ditt företag. We ser fram emot det!

Man kan också följa oss på LinkedIn.

Lämna en kommentar

LinkedIn
Facebook