Skip to content

Salesforce CPQ som startpunkt för fakturering

Orderhantering och fakturering som äpplen och päron

Känns det som att någonting är fel med er process när det kommer till faktureringen?  Är repetitiva errors såsom felaktig faktureringsadress, inkorrekta uppgifter för produkt- och prissättning någonting ni känner igen er i? Det kanske ser ut som att det inte finns någon korrelation mellan ordrar som skapats av säljteamet och själva faktureringen. Problemen kan resultera i att viktiga intäkter skjuts upp eftersom den data behöver bearbetas igen. Konsekvensen blir att intäktsflödet påverkar tillväxten negativt  i företaget. Om du känner igen dig så inte bara den här artikeln någonting för dig men också Salesforce CPQ. Vi kommer nu att berätta på vilket sätt det verktyget kan lösa era problem för att ett robust system för att fakturera.

Viktiga punkter inom faktureringsprocessen

Problem i Faktureringsprocessen följer ofta liknande mönster. Det är troligt att det finns en dedikerad medarbetare som manuellt skapar fakturor som baseras på kontrakten. Det kräver att personen måste hålla koll på:

  • Korrekt prissättning (ev rabatter, mängdrabatter osv.) 
  • Tillgänglighet på produkter som står med
  • Postadress och mejladress som ska stämma 

Det kan fungera i småskalig form, men i takt med att företaget växer så tillkommer flera fakturor, men det ställs också  högre krav att skapa mer komplexa prissättningar och hantera legala dokument. Det blir för stort för en person att hantera. Många väljer därför att anställa flera medarbetare för att lösa problemen. Men det resulterar inte i att detektivarbetet blir mindre. 

I de värsta fallen, så misslyckas företag att fakturera ex. för att adressen är felaktig. Dessa fall leder till att intäkter läcker och kunden kan få en dålig upplevelse. Genom att medvetet observera dessa problem, kan ni landa i att mer avancerade faktureringsverktyg och en ökning av allokering av resurser för att möta faktureringsprocessen. Men problemen kvarstår trots detta. Frågan kvarstår hur ni når en robust lösning till problemet? Svaret är att ha korrekt data och information som kommer från säljteamet. Låt oss gå igenom hur Salesforce CPQ supporterar ditt arbete och gör det möjligt för ett sömlöst samarbete mellan sälj och ekonomi. 

Salesforce CPQ – den ultimata medarbetaren

Med CPQ kommer ni snabbt se en förbättring i att säljteamet skapar  korrekta ordrar i en snabbare takt än tidigare. Ni kommer också märka förbättringar på lång sikt, och en av de stora fördelarna är att verktyget kan användas av hela företaget.  Din sälj-, ekonomi-, och juridikavdelning kan därmed ha lika inflytande över processen om CPQ är implementerat efter de kriterierna. Det betyder att ni kan garantera att era säljrepresentater säljer det som är inom gränsen för budget och legala aspekter. 

Salesforce CPQ bibehåller en korrelation till ordern som är original för att säkerställa anpassning längst orderhanteringsprocessen. Kvantiteter som framgår i kontrakt spåras för att undvika att leverera mer eller mindre enligt vad som står i kontraktet. Orderdetaljer framgår i fakturering och intäkter. Varje viktig detalj kan enkelt samlas i en rapport, från offerter till orders till fakturering och betalningar. Salesforce CPQ kan enkelt leverera er process genom att integrera det med ert ERP-system. Genom CPQ kan ni kontrollera vilken data som läggs in i systemet, med en fullt automatiserad process, vilket gör att det inte finns något utrymme för errors. Tack vare den här lösningen kan signering och inflöde av intäkter gå betydligt snabbare än innan. 

Från lead till cash – en lycklig väg

Låt oss se till kundens livscykel från lead till cash, för en produkt som inte är prenumerationsbaserad. Vanligtvis så följer vi dessa steg genom att skapa: en deal, offert, kontrakt och till slut order. Allt det här sker i Salesforce CPQ. Så snart det är färdigställt så kan data skickas vidare till ert ERP-system, som processar dessa ordrar, och genererar fakturor utan errors som svarar upp till kundens behov. Allt du behöver göra därefter är att helt enkelt samla fakturor och så småningom skapa rapporter efter behov. Eftersom data är konsekvent över alla Salesforce lösningar som implementerats i företag, kan du med Salesforce anpassa innehållet i finansiella rapporter och även dashboards. 

Ok, så det var det enkla. Nu kan vi se hur det ser ut med abonnemangsbaserad produkter och återkommande ordrar. Företag har dessutom problem med att kalkylera förhållandet för merförsäljning om kontraktet har samma benämningar. I ett scenario då vi har ett 1-årigt kontrakt som betalas direkt, 72 dagar efter startdatum. Den kunden vill lägga till en tilläggstjänst, så att du måste fakturera för tillägget med lämplig kalkylering. Logiken är mer komplex om du gör en uppgradering. Utan Salesforce CPQ, så kan dessa steg ske manuellt, vilket uppenbarligen kan leda till errors. 

Det här är inte fallet om du använder CPQ. Varje gång en säljrepresentant skapar en order med en prenumerationsbaserad produkt, så skapar Salesforce automatiskt ett kontrakt på kundens kundkort. Kontrakten används för att samla all information om sålda produkter och information om vilka produkter som behöver förnyas. Att ha all den information samlat på ett ställe ger ert säljteam uppdaterad data som de kan använda om det finns en förfrågan från en kund att ändra i kontraktet – ungefär lika enkelt som att lägga till en addon. Alla komplexa beräkningar som vi nu har beskrivit sker per automatik i CPQ, och därför finns det inte något utrymme för errors. 

Hur kan Salesforce CPQ vara fördelaktigt för ert företag?

För att summera detta, så ger användning av Salesforce CPQ en garanti för en sömlös process med målsättning att leverera produkter och service till kunder. Förutom sälj, så sker det största värdet i faktureringsprocessen, oavsett om ditt företag har ett ERP-system eller en dedikerad medarbetare som skapar fakturor manuellt. Data kalkyleras och lagras i Salesforce CPQ och kan på ett enkelt sätt användas för att skapa korrekta fakturor, leveransuppgifter och mycket mer, med 100%-ig kvalité från första stunden. Det här kortar ner tiden från offert till intäkter vilket resulterar i högre resultat – och såklart – bättre kundnöjdhet. 

Låt oss prata om hur fakturering och implementering av Salesforce CPQ i ditt företag. Kontakta oss!

Följ oss gärna på LinkedIn.

Artikel av Wojciech Maczkowski

Lämna en kommentar

LinkedIn
Facebook